Astronet startsida
NGC 2264 - Cristmas tree, Cone neb

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2264Cristmas tree, Cone neb2019-01-15 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaSven Pettersson
KameraTeleskopHemsida
ASI294 MC WO FLT 132Ingen
Beskrivning
Vy från balkongen. Baader UHC filtret fungerar bra bortsett från att det ger halos runt ljusstarka stjärnor. Försökte lägga till lite Ha men det gav bara mer rött brus i de mörkare områdena.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet