Astronet startsidaNästa
NGC7380

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC73802018-11-27 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaRGB:72*5min, HA:97*5minMagnus Larsson
KameraTeleskopHemsida
Canon 1000D moddadCelestron C8
Beskrivning
Mitt första ganska lyckade försök att ta med Ha-subs. Några light-subs är ett år gamla, men resten plus HA är från nu under hösten. Jag har hanterat Ha genom att göra SplitCFA i PixINsight, dvs separera ut den röda kanalen. Därefter stacka/integrera dem, sen minska ner på stjärnorna (så inte stjärnorna blir för röda) och lägga ihop med RGB bilden med NRGB-scriptet i PI. Det innebär, om jag förstår rätt, att min Ha-bild "stretchas" till samma dimensioner som RGB. Efter SplitCFA är Ha-subsen hälften så stora. Egentligen skulle jag väl gjort drizzle-integratino för att detta skulle bli bättre, men det funkade helt enkelt inte. Därefter är processen: - Deconvolution - MLT på bakgrund - color calibration - Repaired HSV separation och Channel combination för att kunna göra Arcsinhstretch - Arcsinhstrech i 2 omgångar - HDR Multiscale - LHE. - TGVDenoise på hela bilden - Unsharp mask med L-mask - MT - Curves - tar ner saturation i bakgrunden och upp lite i nebulosan. - Color calibration

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet