Astronet startsida
NGC 281 - Pacman

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 281Pacman2018-12-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaKribba
KameraTeleskopHemsida
Canon 1000D moddadWilliam Optics ZenithStar 80mm
Beskrivning
Ny förbättrad Pacman mot den tidigare från oktober.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet