Astronet startsida
NGC7000 + IC5067 - 16+ timmars SHO+LRGB mosaik, Nordamerikanebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7000 + IC506716+ timmars SHO+LRGB mosaik, Nordamerikanebulosan2018-10-23 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaMartin Fransson
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI 1600MM-CoolSigma 500/4.5 EX DGhttp://www.martinfransson.com
Beskrivning
Nu känner jag mig färdig med min mosaik över Nordamerikanebulosan och Pelikannebulosan. SHO-palette med LRGB-stjärnor. Ett jäkla slit att processa rent ut sagt :) Exponering, panel 1: Ha 24*5 min O3 26*5 min S2 21*5 min L 16*1 min R 21*1 min G 17*1 min Exponering panel 2: Ha 32*5 min O3 28*5 min S2 34*5 min L 17*1 min R 20*1 min G 18*1 min B 18*1 min B 18*1 Tveksamt om jag kommer att göra mer med denna nu. Möjligen testar jag en HaLRGB.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet