Astronet startsidaNästa
NGC 281 - PAcman nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 281PAcman nebula2018-10-14 22:00:00
TypExponeringFotograf ©
Diffus nebulosa8x900s -10celsiusAttila Dezsö
KameraTeleskopHemsida
Beskrivning
Cam86 color kamera Bresser 152/740 MAksutow-Newton HEQ5 synscan

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet