Astronet startsidaNästa
NGC 6914

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 69142018-10-13 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa:61x5m, L: 36x5m, R:17x3m, G:18x3m, B:18x3m Zoltan Nagy
KameraTeleskopHemsida
Atik One 6.0Orion Optics UK AG12http://www.zoltannagy.se
Beskrivning
L(Ha+L)RGB. Ha & L bin1x1, RGB bin 2x2. Total exponerings tid är 10 timmar och 44 minuter. Allt oguidat. Inga flats, darks eller bias har används. Stackning och bildbehandling i PixInsight samt Photoshop. Ni hittar även annoterad version av bilden på min hemsida.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet