Astronet startsida
NGC7000+IC5067 - Nordamerika- och Pelikannebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7000+IC5067Nordamerika- och Pelikannebulosan2018-09-26 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaO3:11*5min, Ha:24+32minMartin Fransson
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI 1600MM-CoolSigma 500/4.5 EX DGhttp://www.martinfransson.com
Beskrivning
I brist på klart väder var jag tvungen att köra ett bicolourtest på min HA-mosaik från häromdagen. Kombinerade med det enda O3-data jag har, 11*5 minuter. O3 togs med kortare brännvidd (300 mm) och dessutom matchade områdena inte helt. Trots alldeles för lite exponering och uppskalat data från 300mm blev det riktigt bra efter lite jobb! Fick minska ner stjärnorna en del på O3-datat eftersom jag inte har lika snävt filter till det. En del filterreflexer fanns också och de har jag inte helt fått bort. Nu är jag ännu mer taggad att fånga två paneler med bättre O3-data!

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet