Astronet startsidaNästa
NGC 6820

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 68202018-09-19 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa:48x5m, R:13x3m, G:14x3m, B:13x3m (oguidat)Zoltan Nagy
KameraTeleskopHemsida
Atik One 6.0Orion Optics UK AG12http://www.zoltannagy.se
Beskrivning
Total exponerings tid är 6 timmar där Ha tagen med halvmåne. Inga flats, darks eller bias har används. Ha tagen med bin1x1, RGB med bin 2x2. Stackning och bildbehandling i PixInsight samt Photoshop. Ni hittar även annoterad version av bilden på min hemsida.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet