Astronet startsida
NGC4565 - Needle Galaxy, Caldwell 38

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC4565Needle Galaxy, Caldwell 382018-05-21 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
GalaxerLRGB: 480:80:70:105 minMats Johansson, Lars Hermansson
KameraTeleskopHemsida
SBIG STL-6303EOGS RC-16 f/9www.uaa.nu
Beskrivning
Trevligt vårobjekt i Coma Berenices Berenikes hår). Datat är taget under flera kvällar. Luminansen har pixelskala 0,5"/pix (seeing under 2,5") medan färgen har 1"/pix.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet