Astronet startsida
NGC 3718

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 37182018-05-06 01:00:00
TypExponeringFotograf ©
Galaxer120x1minHåkan Barregård
KameraTeleskopHemsida
ASI294PMeade RCX12"
Beskrivning
Fick tillfälle att testa kameran till slut. Valde 1 min exp då den har lågt utläsningsbrus med gain satt till 1 adu/e-.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet