Astronet startsidaNästa
NGC 5033

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 50332018-04-14 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
GalaxerL:56x4m, R:23x2.5m, G:21x2.5m, B:18x2.5m (oguidat)Zoltan Nagy
KameraTeleskopHemsida
Atik One 6.0Orion Optics UK AG12http://www.zoltannagy.se
Beskrivning
Total exponerings tid är 6 timmar 19 minuter. Inga flats, darks eller bias har används. L tagen med bin1x1, RGB med bin 2x2. Stackning och bildbehandling i PixInsight samt Photoshop. Ni hittar även annoterad version av bilden på min hemsida. Sedan i helgen är observatoriet offline. Så detta var säsongens sista bild från mig. Önskar er alla en trevlig sommar!

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet