Astronet startsida
NGC 3898 m fl

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 3898 m fl2018-02-23 20:37:00
TypExponeringFotograf ©
Galaxer6*4minRolf Johansson
KameraTeleskopHemsida
Nikon D800 DSLRTS Optics 107mm APO
Beskrivning
Äntligen börjar det likna något! Jag var ute i nationalparken Tyresta en kall och stjärnklar kväll i förra veckan. Trots strul med rödpunktsiktet (batteriet dog i kylan) lyckades jag pricka in ett galaxtätt område i Stora Björn. Ljusföroreningarna och månen spökar visserligen som ett blåaktigt brus i bakgrunden, men bara på det här utsnittet kan jag få ihop flera tiotal galaxer, varav några bortåt 500 millioner ljusår eller mer bort. Skärpa och autoguidning uppförde sig bättre än jag någonsin lyckats med förut. Bilden är ca 50% av hela bilden som kameran fångade.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet