Astronet startsidaNästa
NGC2237 - Rosette m.m.

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2237Rosette m.m.2018-01-15 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa12x120sBengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Canon 600dSamyang 85mmhttp://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
Kring Rosette nebulosan. Ser även IC2169, Cone NGC2264, Banard 37, Trumpler 5. Från Athos 900m på La Palma.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet