Astronet startsida
NGC7380 - Trollkarlsnebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7380Trollkarlsnebulosan 2018-01-02 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa20timmar lite drygtRobert Habolin
KameraTeleskopHemsida
Sbig ST-8300MTS 102 mm super flat APO
Beskrivning
omarbetning av tidigare bild i väntan på nya teleskopet... mycket behagligare edit och nebulosan får ett helt annat djup i denna lutning! väldigt viktigt har jag märkt med rotationen på objekten, kan få ett helt nytt liv från rätt håll!

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet