Astronet startsidaNästa
NGC 1961

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 19612017-11-19 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
GalaxerL:60x5m, R:12x5m, G:15x5m, B:17x5m (oguidat)Zoltan Nagy
KameraTeleskopHemsida
Atik One 6.0Orion Optics UK AG12http://www.zoltannagy.se
Beskrivning
Total exponerings tid är 8 timmar 40 minuter. Inga flats, darks eller bias har används. Stackning och bildbehandling i PixInsight samt Photoshop. Ni hittar även annoterad version av bilden på min hemsida.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet