Astronet startsida
NGC 281 - Pacman Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 281Pacman Nebula2017-11-12 21:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa:25*5min OIII:10*10min SII:10*10min Magnus Edbäck
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI 1600MM-CSky-Watcher Esprit 100ED
Beskrivning
Här är ett försök på Pacman i Hubble Palett. Bilden är något beskuren och jag har gjort en lätt brusreducering innan jag slog ihop Ha, OIII & SII. Svår bild att editera, jag bjuder gärna på dom stackade filerna om någon vill testa. /Magnus

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet