Astronet startsida
NGC 6946 v2017 - Fyverkeri galaxen

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 6946 v2017Fyverkeri galaxen2017-09-16 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
GalaxerL:36x5m, R:11x5m, G:11x5m, B:12x5m (oguidat)Zoltan Nagy
KameraTeleskopHemsida
Atik One 6.0Orion Optics UK AG12http://www.zoltannagy.se
Beskrivning
Total exponerings tid är 5 timmar 55 minuter. Inga flats, darks eller bias har används. Stackning och bildbehandling i PixInsight samt Photoshop. Ni hittar även annoterad version av bilden på min hemsida.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet