Astronet startsidaNästa
NGC281 - Pacman Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC281Pacman Nebula2016-12-02 20:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa10x10 min + 38x5 minragge
KameraTeleskopHemsida
Nikon D7000Meade LX200-ACF 8"
Beskrivning
Jag blev aldrig nöjd med den här när jag tog den i december förra året, så jag laddade aldrig upp den. Men nu tog jag fram den igen som en avrostningsövning inför den nya säsongen. Det blev en komposit från en TS ImagingStar71 och en Meade LX200ACF, med var sin Nikon D7000. Jag passade in bilden från den längre brännvidden i den kortare med programmet Registar, och sedan beskar jag bilden något. På något vis gillar jag den här varianten bättre än den "närbilden" jag fick med enbart den längre brännvidden. Men kombinationen ger ändå fördelen med bättre detaljer i nebulosan jämfört med enbart widefield-varianten. Meade med reducer = 1340 mm : 10x10 min iso400 ImagingStar71 = 347 mm : 38x 5 min iso400 Ragnar

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet