Astronet startsida
NGC 4725

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 47252017-03-23 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Galaxer73 x 4 min ISO 3200 (oguidat)Zoltan Nagy
KameraTeleskopHemsida
Canon EOS 100D (moddad )Orion Optics UK AG12http://www.zoltannagy.se
Beskrivning
Total exponerings tid är 4 timmar 52 minuter. Inga flats, darks eller bias har används. Stackning och bildbehandling i PixInsight samt Photoshop. Ni hittar även annoterad version av bilden på min hemsida.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet