Astronet startsida
NGC2237 - Rosette Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2237Rosette Nebula2016-01-11 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa 26*10minRobert Habolin
KameraTeleskopHemsida
Sbig ST-8300MTS 102 mm super flat APO
Beskrivning
Runt 3h HA på Rosetten, och editerat till nån sorts "natural" color. Noel Carbonis Ha -alpha to faux color/black space är använt. sen lite fejk color på stjärnorna. men rätt kul va man kan få fram med bara en kanal :) samlar data för en full HST sen.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet