Astronet startsida
NGC7000 - Nordamerikanebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7000Nordamerikanebulosan2014-09-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa48*2minMartin Fransson
KameraTeleskopHemsida
EOS 1100D (modifierad)Canon EF 300/4L IShttp://www.martinfransson.com
Beskrivning
I väntan på kommande astrosäsong lägger jag ut förra årets fångst av NGC7000. Hann inte med mer än ett par försök och fick ihop totalt 1h 36 minuter. Detta var med AstroTracen så i år hoppas jag på klar förbättring med några timmars exponering med 5-10 minuter subframes. Stackad och delvis stretchad i Pixinsight, slutbehandlad i Photoshop.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet