Astronet startsida
NGC 3718

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 37182015-04-18 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
GalaxerLRGB 320:180:150:230 minMats Johansson, Lars Hermansson
KameraTeleskopHemsida
SBIG STL-6303EOGS RC 41cm f/9http://www.uaa.nu
Beskrivning
Vi har lagt till lite färg till NGC3718 som sen tidigare finns som svartvit version på astronet.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet