Astronet startsida
NGC6946, NGC6939

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC6946, NGC69392015-02-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
SpiralgalaxLRGB 300sx30 Ha 600sx30Lars-Gunnar Wässing
KameraTeleskopHemsida
QSI582WSTv-NP101ishttp://lgwassing.zenfolio.com/
Beskrivning
Hej, En liten bild från tiden då man ännu kunde se stjärnhimlen från Sverige... M.v.h LG Ps Strax innan Nyår (2014) var det Ds

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet