Astronet startsida
NGC 7000 - Nordamerikanska nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 7000Nordamerikanska nebulosan2014-08-28 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Widefield105*2minAndreas Wikström
KameraTeleskopHemsida
EOS 600DCanon 85/1.8
Beskrivning
Fortsättning på bild som påbörjades 2013. Då togs 54*2 minuter med CLS filter, vilket fick fram nebulosorna bra. Lyckades då inte få fram naturliga färger i stjärnorna mm då CLS-filtret ger ett kraftigt blåstick. Denna hösten kompletterades därför med 51*2 minuter utan filter. Luminansen kommer från båda tagningarna men färgerna enbart från den utan CLS-filter förutom att rödkanalen är förstärkt med rödkanalen från den CLS-filtrerade bilden för att få fram nebulosorna bättre (har omoddad kamera så man måste jobba lite för att få fram dem bra). Stackad i DSS, efterbehandlad i PS samt Startools. /Andreas

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet