Astronet startsida
NGC7000 - North American Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7000North American Nebula2014-08-23 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHA 6*10 O3 12*10Robert Habolin
KameraTeleskopHemsida
Sbig ST-8300MTS 102 mm super flat APO
Beskrivning
Bicolor edit på Nord am, syntetisk grön. mappat : Ha -synt grön- O3.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet