Astronet startsida
NGC7000 - North American Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7000North American Nebula2014-08-01 01:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa12*2minMartin Fransson
KameraTeleskopHemsida
EOS 1100D (modifierad)Canon EF 300/4L IShttp://www.martinfransson.com
Beskrivning
Mitt första försök med en modifierad kamera. Inte helt mörkt ännu, men tillräckligt för ett test. Kamera på AstroTrac TT320X-AG.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet