Astronet startsida
NGC 2841

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 28412013-01-19 00:34:00
TypExponeringFotograf ©
GalaxerL: 5 minLasse, Mats och Patrik
KameraTeleskopHemsida
Atik 11000MOGS RC-16 f/9www.uaa.nu
Beskrivning
Samma förutsättningar som för bilden på NGC 2683.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet