Astronet startsida
NGC2403

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC24032012-03-03 21:00:00
TypExponeringFotograf ©
Spiralgalax38*6 minDaniel Franzén
KameraTeleskopHemsida
Canon EOS 500DSky-Watcher Explorer 200PDShttp://danielfranzen.wordpress.com
Beskrivning
Lördag den 3:e mars var det klart och fint så jag hade förberett mig för ett långpass. Vid 02-tiden drog dock moln in så då var det bara att packa ihop. Fick ihop 38*6 minuter iallafall, rekord för mig. Dubblade exponeringstiden per bild jämfört med min förra bild på M106 för att kunna jämföra, men nu blev det ju även dubbelt så mycket total exponeringstid så den här skall ju se bättre ut. Guidningen var lite tveksam i några exponeringar med de fick åka med i stackningen ändå för jag ville få med exponeringstiden. Bilden är nedskalad 50% samt kalibrerad med darks och biaskalibrerade flats.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet