Sida 1 av 1

NGC1499 California nebulosan - Bengt Rutersten

Postat: 2020-01-25 14:29:04
av bengtr
Ny bild i galleriet
Objekt: NGC1499 California nebulosan
Exponering: 22x180s gain 1000 -10C
Fotograf: Bengt Rutersten
Teleskop: Televue NP-101 f/5.4
Kamera: Altair 294C Pro Tec
Kommentar: California nebulosan med dual band l-enhance filter.

Bild
Klicka for att se stor version av bilden