Sida 1 av 1

NGC2244 Rosette-nebulosan - Bengt Rutersten

Postat: 2020-01-04 15:22:09
av bengtr
Ny bild i galleriet
Objekt: NGC2244 Rosette-nebulosan
Exponering: 32x60s gain 1000 -10C
Fotograf: Bengt Rutersten
Teleskop: Televue NP-101 f/5.4
Kamera: Altair 294C Pro Tec
Kommentar: Rosette-nebulosan med l-enhance-filter och CMOS-färgkameran.

Bild
Klicka for att se stor version av bilden