Sida 1 av 1

VBS-script hjälp?

Postat: 2014-05-25 18:33:17
av Lars-Gunnar
Hej,

Har ett script enl. nedan som startar CCDAp5 behöver komplettera det enl. Följande:
Om det inte körs, - Starta det!
Om det körs, Bra starta inte upp det igen så jag får massor av: "Allready running" etc

Scriptet styrs av AAG Weather sensor och när "vädret blir fint" startas scriptet och allt drar igång, sedan tar CCDAp5 över. AAG kan ju skicka startscript flera gånger om vädret dyker och sedan blir fint igen, men då skall inte så att säga någon ny CCDAp5 process starta då den redan körs!

Det finns personer här som gör detta med förbundna ögon, snälla hjälp mig!

Er ödmjuke tjänare, fjäsk, fjäsk etc.
/LG


Set wshShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
wshShell.Run """C:\Program Files\CCDWare\CCDAutoPilot5\CCDAutoPilot5.exe""", 0, true
set shell=nothing

Re: VBS-script hjälp?

Postat: 2014-05-25 20:03:36
av Quilding
En kandidat. Echo-raderna kan du ta bort om du vill.

Kod: Markera allt

dim IsRunning

set service = GetObject ("winmgmts:")

IsRunning = False

for each Process in Service.InstancesOf ("Win32_Process")
   If Process.Name = "CCDAutoPilot5.exe" then
      wscript.echo "CCDAutoPilot5 running"
      IsRunning = True
   End If
next

If Not IsRunning then
        Set wshShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
        wshShell.Run """C:\Program Files\CCDWare\CCDAutoPilot5\CCDAutoPilot5.exe""", 0, true
        set shell=nothing
        wscript.echo "CCDAutoPilot5 not running"
End if

Re: VBS-script hjälp?

Postat: 2014-05-25 20:38:03
av Lars-Gunnar
Hej,

Det funkar, tack snälla

M.v.h

LG